Skip to main content

Industrier kräver ofta stora mängder vatten. Därför behövs ett ordentligt vattensystem och en ordentlig vattenbehandling. Den här artikeln tar upp vad vattenbehandling och tekniskt vatten är, hur det används och hur du som är i behov av tekniskt vatten och ett hållbart vattensystem kan gå tillväga.

Vad är vattenbehandling?

En vattenbehandling innebär att man behandlar vattnet genom att antingen filtrera bort eller lägga till något. Man kan exempelvis filtrera bort olika kemikalier och partiklar, eller tillägga något för att rena vattnet.

En ordentlig vattenbehandling gör att ditt vattensystem blir bättre skyddat från saker som rost, avlagringar och slam. Det här gör då att vattensystemet blir mer hållbart, så att det kan vara under god funktion under lång tid.

Vad är tekniskt vatten?

Tekniskt vatten används av olika industrier och liknande som behöver en stor mängd vatten på kort tid. Eftersom vattnet inte ska drickas innebär det att det inte finns några krav på vattenkvalitén. Tekniskt vatten används exempelvis av brandkåren.

Det handlar ofta om vatten som ursprungligen varit exempelvis avloppsvatten eller spillvatten som sedan återanvänts och renats, men inte till den kvalitet då det ska användas som dricksvatten.

Få hjälp av ett företag som har koll

När du är i behov av tekniskt vatten är det en bra idé att få hjälp av ett företag som håller på med behandling av tekniskt vatten. Välj ett företag som kan hjälpa dig att förbättra hållbarheten, driftsekonomin och energieffektiviteten när det gäller vattensystemet till ditt tekniska vatten. Undersök noga innan du väljer någon att samarbeta med och se till att du har förtroende för de som företag och deras tjänster.

Industrier kan förenkla genom att ha ett vattensystem av bra kvalitet som håller en god funktion under en lång tid. På så sätt kan du ha tillgång till tekniskt vatten utan något krångel.